Amerika Casinolari


Amerika Casinoları unnamed
Casinolar Amerika birleşik devletlerinde 1980’ lerin başından itibaren yirmi yıllık süre zarfında ciddi sıçrama yaptı ve en önemli sektör haline geldi.Casinolar önceleri sadece Nevada ve Atlatik şehrinde yasaldı bunun ardından yaklaşık 30 eyalet’ te daha yasal faaliyetlerine başladı. 
Birçok 130313_kent_casino_lgeyalet casinoların ticari kazanç şemsiyesi altında yönetilmesine bulundukları yerin ekonomik gelişimi açısından önem verdi.Çünkü casinoların en büyük katkısı kesinlikle iş dünyası açısından bakıldığında istihdam.Yerel hükümetlerin aldığı gelir vergileri,bunlar dışında diğer yan sektörlerin zincirleme biçimde fayda sağlamasıdır.Geçmişle bugün kıyaslandığında birçok eyaletin oyunlara müsade etmesinin altında finansal nedenler yatmaktadır.
Amerika birleşik devletlerinde sadece 2000 yılında 370 milyar dolar tutarında kumar oyunu oynandı.Bu ülkedeki kişi başına 1300 dolar demek.Bu tutarın %93’ ü yine oyunculara kazanç olarak döndü.Ve casinoların elinde kalan net miktar 26 milyar dolardır. 
Her ne kadar Nevada casino sektöründe Amerika’ da 9.5 milyar dolarlık hacmiyle birinci olsa da onu Atlantik şehri 4 milyar dolarla takip etmektedir.Bu şehirleri sırasıyla Missouri ve Illinois 1 milyar dolarlık ve 1.8 milyar dolarlık hacimlerle izlemektedir tabii bu 2001 yıl için geçerlidir. 
Ekonomik gelişmelere bağlı olarak casino endüstrisi yerel hükümetlere casino organizasyonlarının önünün açılması amacıyla dolaylı baskı unsuru oluşturdu. 
Casinoların istihdama yaptığı olumlu katkılar
Casinoların ticari hayatta faal olması sebebiyle eyaletlerdeBovadaCasino-Blackjack1 işssizlik oranlarında düşmeler yaşanmaya başladı.Çünkü birçok insan bu sektörde kendisine iş bulmaya başladı.Bu gerçeği görmezden gelemeyen eyalet yetkilileri yasal düzenlemeler yoluyla casinoların daha aktif biçimde o bölgelerde faaliyet gösterebilmesi için her türlü uygun zemini hazırladılar.Sonuçta casinoların pozitif etkisi sayesinde küçük ve az gelişmiş eyaletler dışarıdan casino turisti çekmeye başladı.En basit tabiriyle lokomotifliğini casinoların üstlendiği ekonomik tren yan sektörleri de yanına alarak faaliyet gösterdiği alanının gelişmesinde ciddi etkilerde bulundu. 
Casinoların yanlarında çalışacak insanları yerel bölgeden seçmesi o bölgelerdeki işsizliği ve olumsuz hava algısını düşürdü.Elbette ki bazı casino işleri mesleki bilgi gerektirmektedir.Bunlar;Muhasebe,güvenlik,krupiyer gibi ve daha birçok çeşitli meslek gruplarına birçok çeşitte olanaklar sunulmaya başlandı.Tüm bu ticari hareketlenmelere duyarsız kalamayan yerel şehir meclisleri casinolar önünde var olan bütün engelleri kaldırmak adına harekete geçtiler.Küçük şehirlerde hayatın ucuz olması casinoların yanlarında istihdam edeceği insanlar için yapacağı harcama kalemlerini aşağıya çektiği için onlar açısından da karlı bir durum ortaya çıkardı. 
Fakat tümcasino-mobil-american-roulette-black-jack-poker-mieten-186315 yaşananlardan en büyük payı şüphesiz ki casinoların inşa edildiği eyaletlerin vergi dairesi aldi.Çünkü ödenen verginin büyüklüğü ve paranın gittiği adresler dikkate alındığında casinoların gerek şehir hayatına gerekse eğitim yaşamına ne kadar yardımcı olduğu ortaya çıkmaktadır.Bu gelişmeyi gören hiçbir belediye casinolar önündeki engelleri kaldırmaktan çekinmemiş hatta oldukça itinalı davranmıştır.Sizce günümüzde casino sektörünün Amerika birleşik devletlerinde dünya’ nın geri kalanına nazaran daha fazla gelişmiş olması şans eseri mi?Elbette ki hayır o ülkede sektöre sağlanan imtiyazlar sonucu casinolar beklentilerin ötesinde ilerleme kaydettiğinden ve Avrupalı ülkelerin bu konuda biraz tutucu tavır takınması sebebiyle Amerika diğer kıtalardan ve ülkelerden casino sektöründe birkaç adım önde seyretmektedir.Dolayısıyla sektörün önünden engeli kaldıran ülkelerin gerek bu alanda gerekse diğer sanayi kollarında aşama kaydetmesi çok normal.Amerika açısından bakıldığında tüm dünya’ da casino oyunları araç-gereçleri vs Amerika’ dan karşılanıyor olmasının yegane sebebi casinoların bu ülkede istenilenden çok daha ciddi etkili olması ve gerek hizmet verilmeyen eyaletlerden diğer eyaletlere gerekse diğer ülkelerden sadece bu sektörde eğlenmek adına kendilerine gelen insanlara sunduğu hizmetler bakımında çok ciddi döviz girdisi elde etmektedir.Bu gibi pozitif yansımaları sonucunda casinolar karşı karşıya bulunduğu tüm önyargılı yaklaşımlar ve değerlendirmelerden kurtulmakla beraber geçmişten geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir. 
Casinoların iş dünyasındaki yön verici etkisi kırsal şehirlerlehow-could-a-casino-run-by-hooters-girls-go-bankrupt kentselleşme alanında yüksek oranları tutturmuş farkları ortadan kaldırma yönünde devlet ve federal yetkililerin gönlü kazanmıştır.Dahası burdan elde edilen vergi gelirlerinin eğitim amacıyla kullanılıyor olması sektörün sosyal yardımlaşma adına devlet için ortaya çıkardığı kaynağı herkes taktirle karşıladığından casinolar halen hızla büyüyor.Eskiden engellemelere maruz kalan sektör artık desteklerle çok daha geniş alanlarda faaliyetlerini dur durak bilmeden sürdürüyor.Casinoların yasallaşması tabiatı itibariyle en çok işletme sahiplerine yaradı.Fakat olayı birtek casino’ ya indirgemek bu tip işletmelere saygısızlık olabilir düşüncesindeyim.Sonuçta casinolarla başlayan süreç şimdilerde,casino çatısı altında otel hizmetleri,restoranlar,dinlenme tesisleri şeklinde devam etmektedir.Bu bile ne denli stratejik önemde olduğunun kanıtı.Bazı kırsal şehirlerde yönetimde olanlar bilhassa bu tür firmalardan orada ikamet eden insanlara istihdam açısından pozitif ayrımcılık yapmasını talep edebilir.Ki bunun bir diğer faydası kuruluşun yer aldığı bölgedeki insanların burada çalışıp hizmet veriyor olmaları sonucunda casinolar’ a karşı herhangi olumsuz olay ya da görüntüye elbette ki müsade etmeyeceklerdir.Bu da casinolar’ ın önünde varolan olası toplum baskısını bertaraf etmede benzersiz bir rol üstlenilmesi demektir.Atılan mantıklı adımlar sonucu casinolar şu anda altın çağını yaşamaktalar.

© Copyright 2019 www.onlinecasinocular.com - All Rights Reserved